Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Elda utomhus

När det inte är eldningsförbud får du elda utomhus, men inte var som helst eller hur som helst. Du får bara elda trädgårdsavfall som exempelvis torra kvistar, ris och grenar. Du eldar alltid på egen risk och på eget ansvar.

Eldningsförbud 1 april-30 september

Du får inte elda någonting inom detaljplanerat område mellan 1 april och 30 september, eftersom det då råder eldningsförbud. Valborgsmässoafton är undantaget från det generella eldningsförbudet. Den 30 april får man elda torrt trädgårdsavfall, men tänk på att det inte får medföra besvär för dina grannar. 


Elda bara trädgårdsavfall

När det inte råder eldningsförbud kan du elda trädgårdsavfall som inte går att kompostera, exempelvis torra ris, kvistar och grenar. Du ska då elda så att eldningen inte orsakar besvär för grannar genom bland annat rök, lukt och sotflagor. Du kan också lämna ditt trädgårdsavfall på en återvinningscentral.


Du får inte elda hushållsavfall, plast, träpallar med mera, eftersom det då bildas och frigörs skadliga ämnen som kan innebära hälsorisker för dig och din omgivning. Om du har grovavfall ska du lämna det på en återvinningscentral, eller beställa hämtning av avfallet.

Hämtning av grovavfall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Tänka på att

  • bara elda torra grenar, kvistar och ris - inte blött gräs eller våta löv
  • elda i små högar
  • inte elda när det är torrt eller blåsigt väder
  • alltid ha släckredskap till hands som exempelvis vatten, spadar och räfsor
  • du ska kunna ringa 112 om elden skulle sprida sig
  • släcka eld och all glöd ordentligt innan du lämnar platsen. Kontrollera platsen efter ett par timmar så att glöden inte har blossat upp
  • du är ansvarig och kan ställas till svars för eldning, grillning eller om du slänger en fimp som orsakar en brand
  • du inte får elda när det är eldningsförbud.

Utfärdat eldningsförbud

Räddningstjänsten kan utfärda eldningsförbud om det har varit torrt väder under en längre period. Ett eldningsförbud innebär att du inte på något sätt får elda utomhus.

 

Får man grilla vid eldningsförbud?

Att grilla är det samma som att elda. När det är eldningsförbud kan du få grilla på fasta grillplatser ovanför mark. Grillplatser är ofta byggda i betong och sten för att minska risken att en eld sprider sig. Ha alltid vatten nära till hands och släck elden ordentligt innan du lämnar platsen.

 

Räddningstjänsten uppmanar alltid att undvika engångsgrillar eftersom de är låga och blir väldigt varma.

 

Om du grillar hemma ska grillen stå på ben för att minska risken att elden sprider sig. Placera grillen så att den inte står nära någon byggnad eller annat material där en eld kan sprida sig.

Sidan uppdaterades