Hässleholms kommun

Tekniska förvaltningen

Besöksadress

Bokebergsgatan 5
Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

 

 

Postadress

Hässleholms kommun

Tekniska förvaltningen
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Skyddsjakt

Öppettider

Reception

måndag-torsdag 8.00-16.00
fredagar 8.00-15.00


  • Ingen giltig användare vald.

Tekniska förvaltningens parkförvaltare administrerar skyddsjakten och viltvården på kommunal mark inom tättbebyggda områden.

Inom tättbebyggt område

De jägare som har kommunens uppdrag och polisens tillstånd att utföra skyddsjakt kan även bistå privata fastighetsägare med detta inom dessa områden.


De djur som oftast är föremål för skyddsjakt är kajor, kaniner och nu även vildsvin. Jakten utförs alltid enligt gällande lagar och regler.


Anmälan kan göras till parkförvaltaren 0451‑26 82 55 eller till kommunens växel 0451‑26 70 00.

Utanför tättbebyggt område

Utanför tättbebyggt område är det respektive fastighetsägare eller jakträttinnehavare som sköter eventuell skyddsjakt på sin mark.

Särskilda regler för katter

Speciella regler finns rörande katter. En katt som med skäl kan antas vara övergiven eller förvildad, får avlivas av jakträttsinnehavaren. Inom tätbebyggt område krävs dock även särskilt tillstånd av polismyndigheten.

Förvildade, herrelösa och övergivna katter som är utsatta för lidande anmäls till Länsstyrelsens anmälningstelefon

010-22 41 350 vardagar kl 8.00 – 11.00

Sidan uppdaterades 2020-06-29