Hässleholms kommun

Tekniska förvaltningen

Besöksadress

Bokebergsgatan 5
Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

 

 

Postadress

Hässleholms kommun

Tekniska förvaltningen
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Skyddsjakt

Tekniska förvaltningens parkförvaltare administrerar skyddsjakten och viltvården på kommunal mark inom tättbebyggda områden.

Inom tätbebyggt område

De jägare som har kommunens uppdrag och polisens tillstånd att utföra skyddsjakt kan även bistå privata fastighetsägare med detta inom dessa områden.


De djur som oftast är föremål för skyddsjakt är kajor, kaniner och nu även vildsvin. Jakten utförs alltid enligt gällande lagar och regler.


Anmälan kan göras till parkförvaltaren 0451‑26 82 55 eller till kontaktcenter 0451‑26 70 00.

E-post till parkförvaltare Gunnar Swärdh

Utanför tättbebyggt område

Utanför tättbebyggt område är det respektive fastighetsägare eller jakträttinnehavare som sköter eventuell skyddsjakt på sin mark.

Särskilda regler för katter

Det finns speciella regler när det gäller katter. Den som har jakträtt på ett område får avliva en katt om man av starka anledningar tror att katten är övergiven eller förvildad. Inom tätbebyggt område krävs även särskilt tillstånd av polisen.

Förvildade och övergivna katter utan ägare som är utsatta för lidande ska anmälas till Länsstyrelsens anmälningstelefon:

010-22 41 350, vardagar klockan 8–11.

Sidan uppdaterades