Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Miljökontoret

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 31

Fax: 0451-417 63

 

Postadress

Hässleholms kommun, miljökontoret

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Kemisk bekämpning inom vattenskyddsområde

  • Ingen giltig användare vald.

Dricksvattnet är en av våra viktigaste naturtillgångar. För att vi ska ha tillgång till rent dricksvatten idag och i framtiden finns vattenskyddsområden runt de kommunala dricksvattentäkterna.

Tyringe vattenskyddsområde

I Hässleholms kommun finns 18 vattenskyddsområden och var de ligger kan du se på Naturvårdsverkets kartor över skyddad natur i Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster .


För att skydda vattnet krävs tillstånd för yrkesmässig spridning av kemiska bekämpningsmedel inom samtliga vattenskyddsområden. Du ansöker om tillståndPDF (pdf, 91 kB) hos miljökontoret.


För privatpersoner gäller stor aktsamhet vid spridning av kemiska bekämpningsmedel. Inom Ignaberga vattenskyddsområde, som även omfattar stora delar av Vinslövs samhälle, är det förbjudet för privatpersoner att använda kemiska bekämpningsmedel utomhus.

Riktlinjer för kemisk bekämpning inom vattenskyddsområde

Miljönämnden i Hässleholms kommun har tagit fram riktlinjer för spridning av kemiska bekämpningsmedel inom de kommunala vattenskyddsområdenaPDF (pdf, 266.7 kB). Riktlinjerna började tillämpas den 1 januari 2016.


För bedömning av riskerna med olika preparat kommer vi att använda oss av Sveriges Lantbruksuniversitets program MACRO-DB. Programmet simulerar risken för utlakning till grundvatten och ytvatten och visar om det är möjligt att använda ett preparat på en viss plats, vid en viss tidpunkt, på en viss gröda, i en viss dosering utan läckage. Simuleringsverktyget körs i två olika steg.


Du kan läsa mer om programmet eller själv testa dina preparat på Sveriges Lantbruksuniversitets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lantbruksspruta

Sidan uppdaterades 2017-11-10 av Carina Westerlund

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun