Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Katter

  • Ingen giltig användare vald.

Som kattägare har man ett stort ansvar och det är viktigt att man sköter sin katt och håller den under uppsyn för att undvika klagomål från grannar.

Katt som ligger och spanar i gröngräset.

Det är också viktigt att se till att katten inte uträttar sina behov i lekparker och sandlådor där barn leker.


Kontakta kattägaren om du har klagomål

Den som störs av katter i sitt område bör i första hand kontakta kattägaren. Om man upplever att problemen fortsätter kan man kontakta sin fastighetsägare eller bostadsrättsförening. Föreningens stadgar eller regelverket som gäller för boende i hyresfastigheten innehåller ofta skyldigheter för djurägare.


Vad kan miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen göra?

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens uppdrag är bland annat att utifrån miljöbalkens lagstiftning utreda om det förekommer olägenheter för människors hälsa. Efter en dom i Miljödomstolen i Stockholms tingsrätt 2001 (mål nr M 398-00) har det slagits fast att myndigheter inte kan ingripa vid lösspringande tamkatter med hjälp av miljöbalken. Det anses inte som en olägenhet av betydelse. I domen betraktas det också som accepterat att en familj har upp till några stycken katter och att de vistas både på ägarens och på grannarnas tomt.

I vissa extremfall kan katter dock vara en olägenhet som måste åtgärdas, till exempel om det handlar om ett stort antal katter i en bostad.


Utsätts djur för vanvård?

Misstänker du att en katt utsätts för vanvård och lidande ska du kontakta Länsstyrelsen i Skåne länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, telefon 010- 22 41 350.


Tips för dig som störs av andras katter

  • Prata med kattägaren! Ofta tror ägarna att just deras katt håller sig på tomten eller alldeles i närheten, och vet inte om att den besvärar någon.
  • Ta in dina dynor, täck dem eller införskaffa en dynbox att förvara dem i för att förhindra att katter smutsar ned.
  • Förse sandlådor med lock.
  • Förse dörrar och fönster som du önskar hålla öppna med nät.
  • Fiberduk kan läggas över trädgårdsland för att skydda växterna.
  • Kom ihåg att katten också kan göra en viss nytta genom att hålla nere mängden av vissa gnagare, som också kan upplevas som ett problem.
  • Du kan även kontakta en djuraffär för att få fler tips på vad du kan göra om du har katter som vistas på din tomt.


Sidan uppdaterades 2019-11-13