Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Häst i Hässleholm

 • Ingen giltig användare vald.

Att bo i Hässleholm erbjuder många möjligheter till att röra sig i naturen, inte minst till häst.

Foto: Brönne Islandshästar

Foto: Brönne Islandshästar

Rid- och körleder i Hässleholm

Ridled - Hovslingan

Hässleholm har två natursköna ridslingor på Hovdalalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster & Mölleröd naturområdelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. I naturen är de markerade med röda och gula stolpmarkeringar. Den röda slingan är 12 km lång och den gula 8 km. Vid startplatsen kan du parkera med hästtransport för av- och pålastning av hästarna. Du kan också binda upp hästarna för att rykta, sadla och dylikt. Det finns även tillgång till sommarvatten, el och paddock.

Ridled - Ekbacka

I Ekbacka-området finns en ridslingalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som förbinder området och inte minst stallet vid Pukehus med Åhusfältet på gamla T4-området. Slingan är markerad av stolpar med en ridskylt.
Det är Bengt-Inge Schölin som driver stallet med inackordering av hästar och tillhörande service. Bengt nås på bengt-inge.scholin@skanemedia.se eller på telefon 0451-129 27.

Rid- och körled Hässleholm - 28 mil

Utöver ovan ridleder finns det i Hässleholms kommun 28 mil rid- och körvägar som gör det möjligt att på ett säkert sätt ta sig fram tillsammans med sin häst. Sträckningarna är inventerade och redan nu möjliga att använda. Leden ansluter till Perstorps kommun där du hittar ytterligare 4-5 mil som går att rid och köra med häst och vagn.


Framtagningen av bra kartmaterial och information om leden pågår och kommer successivt att presenteras här tillsammans med övernattningsmöjligheter mm.


Hässleholms rid- och körled - Översiktskarta finner du här...PDF (pdf, 943 kB)


Till toppen

Kartbild med text att det finns 28 mil rid- och körled i Hässleholms kommun.

28 mil rid- och körled i Hässleholms kommun.

Ridanläggningar

Ryttare och bilister i trafiken  - rättigheter och skyldigheter

Vad gäller när jag rider eller kör med min häst?

Många ser allemansrätten som en rättighet. Andra betraktar den som en skyldighet. Men mest av allt är den en möjlighet. En möjlighet för var och en att ta del av alla de värden som naturen erbjuder. Naturvårdsverket säger ”Allemansrätten är en unik möjlighet för alla att röra sig fritt i naturen. Men vi behöver också ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn mot markägare och andra besökare. Alltså "inte störa – inte förstöra”.


Eftersom ridning ingår i allemansrätten får du rida fritt i naturen. Det är viktigt att ändå välja lämpliga vägar och undvika mjuka marker som lätt kan skadas.

Några tumregler kan vara

 • Välj rätt väg och tålig mark
 • Ridning liksom att köra med häst och vagn är tillåtet på enskild väg
 • Det kan finnas lokala förbud på motionsspår och vandringsleder – det kan du läsa mer om i t ex den kommunala ordningsstadgan

 

Naturvårdsverket om allemansrätten och ridninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Naturvårdsverkets broschyr om ridninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Hästar i trafiken

När man ger sig ut med häst finns det en hel del att hålla reda på – förutom hästen. Om man leder hästen eller rider, gäller oftast bestämmelserna om fordon. Om man kör med häst och vagn (eller släde) är ekipaget ett fordon.

Tänk på detta

 • Du ska färdas på höger sida av vägen, så nära kanten som möjligt. Använd vägren, om det finns en sådan.
 • Du får inte färdas på gång- eller cykelbanor.
 • Du får inte färdas på motorväg eller motortrafikled.
 • Hastigheten får aldrig vara högre än att du behåller kontrollen över hästen och kan stanna om det behövs.
 • Om du kommer från terrängen in på en väg, har du väjningsplikt.
 • Du ska ge tecken när du ska svänga precis som när du cyklar
 • Om du kör med vagn eller släde när det är mörkt, ska du ha lykta med vitt ljus framåt, lykta med rött ljus bakåt, orange reflex åt sidorna och två röda reflexer baktill. Lyktorna ska sitta på vänstra sidan av ekipaget.


Hästar i trafiken - till dig som är bilistlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Till toppen

Ridledsskylt

Mer information

Sidan uppdaterades 2019-12-10