Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Miljökontoret

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 31

Fax: 0451-417 63

 

Postadress

Hässleholms kommun, miljökontoret

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Djur som inte är sällskapsdjur

  • Ingen giltig användare vald.

Om du vill ha häst, ko, gris, får, get, orm eller fjäderfä (till exempel höns, ankor eller gäss) inom område med detaljplan måste du ha tillstånd till detta. Anledningen till att det krävs tillstånd är att djuren inte ska orsaka problem för närboende.

Två hönor på gräsmatta

Tillstånd

Tillstånd söker du hos oss på miljökontoret. Tillståndet är personligt och knutet till en viss fastighet. Du behöver bara tillstånd om du bor inom område med detaljplan. De större orterna i kommunen som till exempel Hässleholms tätort, Vittsjö, Hästveda, Sösdala och Vinslöv är detaljplanelagda men även minder orter kan ha detaljplan.  Är du osäker om du bor inom område med detaljplan så ring gärna oss på telefonnummer 0451‑26 83 31.


För att minimera störningar för omgivning och grannar är tillståndet ofta förenat med vissa krav. Djurhållningen får till exempel inte orsaka olägenheter för kringboende genom lukt- eller ljudstörningar. Miljökontoret kan återkalla tillståndet om de krav som ställs i tillståndet inte uppfylls


Bestämmelserna om tillstånd finns i de lokala hälsoskyddsföreskrifterna för Hässleholms kommunPDF (pdf, 21.9 kB).

Avgift

Om du vill ha fler än fem höns eller tupp kostar tillståndet 2 715 kronor. Vid maximalt fem hönor och ingen tupp kostar tillståndet 905 kronor.


Tillstånd till giftig orm kostar 3 620 kronor. Tillstånd till övriga djurarter kostar 2 715 kronor.

Höns och andra fjäderfä

Vi rekommenderar att du berättar för dina närmaste grannar om dina planer på att hålla höns och lyssnar på deras inställning och önskemål. Miljökontoret vill även ha in yttranden från grannarna tillsammans med ansökan.


Det är viktigt att hönsen får en väl inhägnad rastgård. Hönsen får inte kunna ta sig in till grannen. Tänk även på att hönshus och rastgård inte bör placeras i direkt anslutning till grannes tomtgräns.


Hönsgödseln måste hanteras på lämpligt sätt. Om hönsgödseln ska komposteras bör detta ske i tät behållare för att inte näringsämnen ska läcka ut och för att minimera risken för lukt och flugor.


Du behöver även se till att du uppfyller de krav som ställs i djurskyddslagstiftningen med avseende på både storlek och utformning av hönshus och rastgård. Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har mer information om djurskyddslagstiftningen. Länsstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är tillsynsmyndighet vad avser djurskyddet.

Sidan uppdaterades 2018-01-02 av Carina Westerlund

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun