Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Djur som inte är sällskapsdjur

  • Ingen giltig användare vald.

Om du vill ha häst, ko, gris, får, get, orm eller fjäderfä (till exempel höns, ankor eller gäss) inom område med detaljplan måste du ha tillstånd till detta. Anledningen till att det krävs tillstånd är att djuren inte ska orsaka problem för närboende.

Två hönor på gräsmatta

Tillstånd

Tillstånd söker du hos oss på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. Tillståndet är personligt och knutet till en viss fastighet. Du behöver bara tillstånd om du bor inom område med detaljplan. De större orterna i kommunen som till exempel Hässleholms tätort, Vittsjö, Hästveda, Sösdala och Vinslöv är detaljplanelagda men även minder orter kan ha detaljplan.  Är du osäker om du bor inom område med detaljplan så ring gärna oss på telefonnummer 0451‑26 83 31.


För att minimera störningar för omgivning och grannar är tillståndet ofta förenat med vissa krav. Djurhållningen får till exempel inte orsaka olägenheter för kringboende genom lukt- eller ljudstörningar. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen kan återkalla tillståndet om de krav som ställs i tillståndet inte uppfylls


Bestämmelserna om tillstånd finns i de lokala hälsoskyddsföreskrifterna för Hässleholms kommunPDF (pdf, 22 kB).


Avgifter för tillstånd

Tillstånd för fler än fem höns eller tupp

3 120 kr

Tillstånd för maximalt fem hönor och ingen tupp

1 040 kr

Tillstånd för giftig orm

4 160 kr

Tillstånd för övriga djurarter

3 120 kr

Höns och andra fjäderfä

Vi rekommenderar att du berättar för dina närmaste grannar om dina planer på att hålla höns och lyssnar på deras inställning och önskemål. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen vill även ha in yttranden från grannarna tillsammans med ansökan.


Det är viktigt att hönsen får en väl inhägnad rastgård. Hönsen får inte kunna ta sig in till grannen. Tänk även på att hönshus och rastgård inte bör placeras i direkt anslutning till grannes tomtgräns.


Hönsgödseln måste hanteras på lämpligt sätt. Om hönsgödseln ska komposteras bör detta ske i tät behållare för att inte näringsämnen ska läcka ut och för att minimera risken för lukt och flugor.


Du behöver även se till att du uppfyller de krav som ställs i djurskyddslagstiftningen med avseende på både storlek och utformning av hönshus och rastgård. Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har mer information om djurskyddslagstiftningen. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet vad avser djurskyddetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades 2020-01-03