Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Djur och lantbruk

  • Ingen giltig användare vald.

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i Hässleholms kommun har tillsyn över miljö- och hälsoskydd på lantbruk. Länsstyrelsen ansvarar för djurskyddstillsynen.

Kalvar i hage

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen kontrollerar miljöskyddet på lantbruken och ansvarar även för tillsynen när det gäller störningar från djur, exempelvis i form av ljud och lukt. För att hålla djur som inte är sällskapsdjur inom detaljplanelagt område krävs tillstånd från miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.

När det gäller tillstånd enligt djurskyddslagstiftningen för att bedriva näringsverksamheter med djur, till exempel hunddagis eller zoobutik vänder du dig till länsstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Betesförmedling

Länsstyrelsen kan hjälpa till att förmedla kontakt för utbyte av bete. Kanske söker du betesmark till dina djur eller har du betesmark men saknar djur? Kanske söker du vallfoder eller har grovfoder att erbjuda? Det är ytterst viktigt för vår biologiska mångfald att betesmarker och slåtterängar finns i landsskapsbilden. Även en påtaglig foderbrist gör att det finns behov av att hitta utbyte av betesmark och foder.

 

På Länsstyrelsen Skånes hemsida hittar du mer information om hur du kan använda betesförmedlingen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades 2019-09-06