Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stadsbyggnadskontoret

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

 

Postadress

Hässleholms kommun

Stadsbyggnadskontoret
281 80 Hässleholm


Skicka meddelande till:

Stadsbyggnadskontoret

Ventilation, Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Öppettider

Telefon- och besökstid:

Vardagar 10.00-12.00

  • Ingen giltig användare vald.

Ventilationssystem i byggnader ska kontinuerligt kontrolleras och ses över.

Dåligt underhåll gör att funktionen blir sämre och till slut uppfyller inte ventilationssystemet de krav som gäller. Följden blir en dålig inomhusmiljö.Kontrollerna ska göras av en sakkunnig funktionskontrollant.

Innan du ska installera en ny ventilationsanläggning eller väsentligt ändra på en befintlig krävs ett startbesked.


För att du ska få ett startbesked ska du lämna in en anmälan till byggnadsnämnden.

Blankett

AnmälanPDF (pdf, 857.3 kB)


Mer information

Sidan uppdaterades 2019-03-11 av Linn Bendahl

Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun