Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Ventilation, Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Öppettider

Telefontid:

Vardagar 10.00-12.00

Telefonnummer:

0451-26 67 50

  • Ingen giltig användare vald.

Ventilationssystem i byggnader ska kontinuerligt kontrolleras och ses över.

Dåligt underhåll gör att funktionen blir sämre och till slut uppfyller inte ventilationssystemet de krav som gäller. Följden blir en dålig inomhusmiljö.Kontrollerna ska göras av en sakkunnig funktionskontrollant.

Innan du ska installera en ny ventilationsanläggning eller väsentligt ändra på en befintlig krävs ett startbesked.


För att du ska få ett startbesked ska du lämna in en anmälan till byggnadsnämnden.

E-tjänst för bygglov och andra åtgärder

Nu finns Minutbygg, en e-tjänst för bygglov och andra åtgärder.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Med hjälp av e-tjänsten kan du när som helst på dygnet logga in med ditt mobila Bank-id för att söka bygglov, få svar på dina frågor om din ansökan och se beslut.

Blankett

AnmälanPDF (pdf, 752 kB)


Mer information

Sidan uppdaterades 2020-03-26