Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Ventilation, Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Ventilationssystem i byggnader ska kontinuerligt kontrolleras och ses över.

Sakkunnig kontrollant

Dåligt underhåll gör att funktionen blir sämre och till slut uppfyller inte ventilationssystemet de krav som gäller. Följden blir en dålig inomhusmiljö.

Kontrollerna ska göras av en sakkunnig funktionskontrollant.

Startbesked krävs

Innan du ska installera en ny ventilationsanläggning eller väsentligt ändra på en befintlig krävs ett startbesked.


För att du ska få ett startbesked ska du lämna in en anmälan till miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Anmälan Pdf, 612 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 612 kB)

Sidan uppdaterades