Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stadsbyggnadskontoret

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

 

Postadress

Hässleholms kommun

Stadsbyggnadskontoret
281 80 Hässleholm


Skicka meddelande till:

Stadsbyggnadskontoret

Utanför detaljplan eller sammanhållen bebyggelse

Öppettider

Telefon- och besökstid:

Vardagar 10.00-12.00

  • Ingen giltig användare vald.

Om du ska göra en tillbyggnad utanför detaljplanerat område eller sammanhållen bebyggelse och tillbyggnaden är:


  • En stor tillbyggnad eller flera små tillbyggnader som ger ett dominerande intryck över den ursprungliga komplementbyggnaden så krävs det att du ansöker om bygglov och får ett startbesked.


  • En liten tillbyggnad som inte till intryck eller storlek dominerar över den ursprungliga komplementbyggnaden får uppföras utan bygglov. Tillbyggnaden får ej placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter utan grannes medgivande.Tänk på att även om inte bygglov krävs så kan det krävas tillstånd enligt annan lagstiftning t.ex. miljöbalken (strandskydd), kulturmiljölag och väglag.


E-tjänst

Mittbygge.se


Blankett

Ansökan om bygglovPDF (pdf, 648.5 kB)

Begäran om slutbeskedPDF (pdf, 178.6 kB)

Sidan uppdaterades 2019-01-09 av Charlotta Nilsson

Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun