Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Utanför detaljplan eller sammanhållen bebyggelse

Öppettider

Telefontid:

Vardagar 10.00-12.00

Telefonnummer:

0451-26 67 50

  • Ingen giltig användare vald.

Om du ska göra en tillbyggnad utanför detaljplanerat område eller sammanhållen bebyggelse och tillbyggnaden är:


  • En stor tillbyggnad eller flera små tillbyggnader som ger ett dominerande intryck över den ursprungliga komplementbyggnaden så krävs det att du ansöker om bygglov och får ett startbesked.


  • En liten tillbyggnad som inte till intryck eller storlek dominerar över den ursprungliga komplementbyggnaden får uppföras utan bygglov. Tillbyggnaden får ej placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter utan grannes medgivande.Tänk på att även om inte bygglov krävs så kan det krävas tillstånd enligt annan lagstiftning t.ex. miljöbalken (strandskydd), kulturmiljölag och väglag.


E-tjänst för bygglov och andra åtgärder

Nu finns Minutbygg, en e-tjänst för bygglov och andra åtgärder.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Med hjälp av e-tjänsten kan du när som helst på dygnet logga in med ditt mobila Bank-id för att söka bygglov, få svar på dina frågor om din ansökan och se beslut.


Blankett

Ansökan om bygglovPDF (pdf, 741 kB)

Begäran om slutbeskedPDF (pdf, 179 kB)

Sidan uppdaterades 2020-09-23