Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Komplementbyggnader till en- och tvåbostadshus

Öppettider

Telefontid:

Vardagar 10.00-12.00

Telefonnummer:

0451-26 67 50

  • Ingen giltig användare vald.

Ligger din byggnad (klicka för att komma vidare):

Sammanhållen bebyggelse

Sammanhållen bebyggelse är bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark.

Sidan uppdaterades 2020-03-26