Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Flerbostadshus

Öppettider

Telefon- och besökstid:

Vardagar 10.00-12.00

  • Ingen giltig användare vald.


För tillbyggnad av flerbostadshus krävs bygglov och startbesked innan du får påbörja åtgärden.


E-tjänst

Mittbygge.se


Blankett

Ansökan om bygglovPDF (pdf, 648.5 kB)

Begäran om slutbeskedPDF (pdf, 178.6 kB)


Sidan uppdaterades 2019-01-09