Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Utanför detaljplan eller sammanhållen bebyggelse

Öppettider

Telefon- och besökstid:

Vardagar 10.00-12.00

  • Ingen giltig användare vald.

Om du ska göra en tillbyggnad utanför detaljplanerat område eller sammanhållen bebyggelse och tillbyggnaden är:

  • En stor tillbyggnad eller flera små tillbyggnader som ger ett dominerande intryck över det ursprungliga bostadshuset så krävs det att du ansöker om bygglov och får ett startbesked innan du får påbörja åtgärden.

  • En liten tillbyggnad som inte till intryck eller storlek dominerar över det ursprungliga bostadshuset får uppföras utan bygglov. Tillbyggnaden får ej placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter utan grannes medgivande.

Tänk på att även om inte bygglov krävs så kan det krävas tillstånd enligt annan lagstiftning t.ex. miljöbalken (strandskydd), kulturmiljölag och väglag.


E-tjänst

Mittbygge.se


Blankett

Ansökan om bygglovPDF (pdf, 648.5 kB)

Begäran om slutbeskedPDF (pdf, 178.6 kB)


Ritningsexempel

Tillbyggnad av en- och tvåbostadshusPDF (pdf, 141.6 kB)


Sidan uppdaterades 2019-01-09 av Charlotta Nilsson