Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Skylt

Öppettider

Telefon- och besökstid:
Vardagar 10.00-12.00

  • Ingen giltig användare vald.

Ska skylten sättas upp på en fastighet eller byggnad:

  1. Inom detaljplan
    För permanent uppsättning av nya skyltar som är större än 1,0 kvm krävs bygglov. För en orienteringstavla krävs bygglov om skyltens area är större än 2,0 kvm. Bygglov krävs även om den nya skylten ska ersätta en befintlig skylt. Placeras skylten på allmän plats (gata, torg eller park) krävs även tillstånd från polisen enligt ordningslagen. Om skylten sätts upp för ett tillfälligt arrangemang så får den sitta uppe i max fyra veckor utan bygglov. Uppsättning av skyltar kräver alltid fastighetsägarens tillstånd. För mer information om vad man ska tänka på, inför sin ansökan om bygglov, klicka på länken nedan för att komma till kommunens skyltpolicy.

  2. Utanför detaljplan
    Utanför detaljplan krävs tillstånd för varaktigt uppsatta skyltar från länsstyrelsen och, inom vägområde, även Trafikverket. Tillstånd krävs även om skylten placeras på en vagn eller förses med hjul. Båda tillstånden söks via länsstyrelsen. Uppsättning av skyltar kräver dessutom alltid fastighetsägarens tillstånd.


Mer information om tillstånd för skylt, affischering samt vad man ska tänka på vid utformning av en ny skylt finns i Hässleholms kommuns skyltpolicyPDF (pdf, 835.4 kB).Blanketter

Ansökan om bygglovPDF (pdf, 648.5 kB)

Begäran om slutbeskedPDF (pdf, 178.6 kB)


Vi vill vara ännu bättre!

Hur upplevde du kontakten med oss på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen?

Berätta gärna genom att besvara denna enkät.

Till enkätenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Mer information

Sidan uppdaterades 2019-03-12 av Annalena Olausson