Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stadsbyggnadskontoret

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985


Postadress

Hässleholms kommun

Stadsbyggnadskontoret
281 80 Hässleholm


Skicka meddelande till:

Stadsbyggnadskontoret

Utom detaljplan eller sammanhållen bebyggelse

Öppettider

Telefon- och besökstid:

Vardagar 10.00-12.00

  • Ingen giltig användare vald.


Det behövs inte bygglov för plank/mur vid en- och tvåbostadshus om mur/plank uppförs i omedelbar närhet av bostadshuset (ca 20 m) och inte närmare gräns än 4,5 m.


Plank, mur, stängsel högre än 1,0 m på allemansrättsligt tillgänglig mark kan kräva tillstånd från Länsstyrelsen. Det kan också krävas tillstånd från vägverket om planket/muren ska uppföras längs allmän väg.


Strandskyddsdispens krävs inom strandskyddat område.


Sidan uppdaterades 2015-04-13 av Anna Nordström

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube