Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Inom detaljplan eller sammanhållen bebyggelse

Öppettider

Telefon- och besökstid:

Vardagar 10.00-12.00

  • Ingen giltig användare vald.


Om du ska uppföra en mur, plank eller staket över 1,0 m inom detaljplanerat område eller sammanhållen bebyggelse krävs bygglov och startbesked innan du får börja åtgärden..


Bygglov krävs inte om muren/plank eller staketet är max 1,8 m högt och uppförs för att skydda en uteplats inom 3,6 m från bostadshuset, och inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter.


Nätstängsel är inte bygglovspliktigt oavsett höjd.


Blankett

Ansökan om bygglovPDF (pdf, 648.5 kB)

Begäran om slutbeskedPDF (pdf, 178.6 kB)

Sidan uppdaterades 2019-01-09 av Charlotta Nilsson