Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Ovårdad tomt och byggnad

En fastighetsägare med en ovårdad tomt kan föreläggas att städa av miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Föreläggandet kan även förenas med vite, som innebär att fastighetsägaren får betala en avgift om föreläggandet inte följs.

Fastighetsägarens skyldighet

Som fastighetsägare är du skyldig att se till att din tomt och dina byggnader är i ett vårdat skick. Det innebär att tomter ska vara städade så att det inte finns risk för olycksfall eller att det blir en olägenhet för omgivningen. Vad som kan betraktas som en olägenhet för omgivningen avgörs från fall till fall.

En byggnad som ser tråkig och sliten ut bedöms oftast inte vara ovårdad enligt plan- och bygglagen. Finns det däremot risk för olycksfall med till exempel krossat glas, lösa takpannor eller större upplag eller om det finns fordon på tomten som inte är kördugliga, har miljö- och stadsbyggnadsnämnden rätt att förelägga fastighetsägaren att vidta åtgärder.


Ansvar att förhindra olyckor

För att förhindra olyckor har du som fastighetsägare ett ansvar att hålla efter häckar och annan växtlighet intill väg och gångbana samt vid gatukorsningar och vid in- och utfart från din fastighet.

Tomter med vildvuxna häckar mot annan tomt eller oklippt gräsmatta som ger ett ovårdat intryck anses inte vara ovårdat i plan- och bygglagens mening och är därför inget som miljö- och stadsbyggnadsnämnden kan tvinga någon att åtgärda.

Regler för växtlighet vid tomtgräns


Vill du anmäla en ovårdad tomt eller fastighet?

Det är viktigt att veta vilken adress alternativt vilken fastighetsbeteckning som avses. Du kan lämna din anmälan via e-post, telefonsamtal eller brev.


Din anmälan ska innehålla:

  • en beskrivning av vilka byggåtgärder eller annan ändring som genomförts
  • adress eller fastighetsbeteckning där åtgärden utförts
  • bifogade fotografier av åtgärderna
  • datum då åtgärden påbörjades.

Uppgifterna gör att miljö- och stadsbyggnadsnämnden snabbare kan utreda ärendet.”


E-post till miljö- och stadsbyggnadsnämnden


Vill du göra en anmälan anonymt är bästa sättet att skicka ett vanligt brev där du inte uppger ditt namn.


Adress:

Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

281 80 Hässleholm


Har du frågor?

Har du frågor om ovårdade fastigheter kan du kontakta Kontaktcenter.

E-post till Kontaktcenter

0451-26 70 00

Sidan uppdaterades