Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Olovligt byggande

Om du utför en åtgärd som kräver bygg-, rivnings- eller marklov utan att ha fått lov kallas det olovligt byggande.

Kommunen utövar tillsyn

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden utövar tillsyn enligt plan- och bygglagen. Det betyder att nämnden kan begära rättelse samt besluta om en byggsanktionsavgift för den som utfört något utan lov.


Hur vet jag om något kräver lov?

Är du osäker på om åtgärden du vill göra kräver lov eller en anmälan?

Läs mer om olika åtgärder under Vad vill du göra?


Anmälan om olovligt byggande

Vill du anmäla ett misstänkt olovligt byggande kan du lämna din anmälan via
e-post, telefonsamtal eller brev.

E-post miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Bifoga gärna foton.


Vill du göra en anmälan anonymt är bästa sättet att skicka ett vanligt brev där du inte uppger ditt namn.


Adress:

Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

281 80 Hässleholm


Har du frågor?

Har du frågor är du välkommen att kontakta Kontaktcenter.

E-post Kontaktcenter

Telefon: 0451-26 70 00

Sidan uppdaterades