Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stadsbyggnadskontoret

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985


Postadress

Hässleholms kommun

Stadsbyggnadskontoret
281 80 Hässleholm


Skicka meddelande till:

Stadsbyggnadskontoret

Ovårdad tomt/byggnad

Öppettider

Telefon- och besökstid:

Vardagar 10.00-12.00

  • Ingen giltig användare vald.

Nu eftersöks ovårdade tomter i kommunens tätorter

Stadsbyggnadskontoret har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att bedriva aktiv tillsyn för att komma tillrätta med ovårdade tomter och byggnader i våra tätorter. Aktiv tillsyn innebär att man kommer att åka runt och titta efter fastigheter där tomten eller byggnaderna inte sköts i enlighet med kraven i plan- och bygglagen. Vi har hittills besökt Bjärnum, Hästveda och Sösdala.

 

Projektet fortsätter nu med tillsynsbesök i Vinslöv under vecka 44 och fortsätter sen med Tyringe under vecka 46 och Vittsjö under vecka 48 samt Ballingslöv v 50.Vilka regler finns när det gäller skötsel av din fastighet?


Som fastighetsägare är du skyldig att se till att din tomt och dina byggnader är i ett vårdat skick. Det innebär att tomter ska vara städade så att det inte finns risk för olycksfall eller att det blir en olägenhet för omgivningen. Vad som kan betraktas som en olägenhet för omgivningen avgörs från fall till fall.


En byggnad som ser tråkig och sliten ut bedöms oftast inte vara ovårdad enligt plan- och bygglagen. Men finns det däremot risk för olycksfall med till exempel krossat glas, lösa takpannor, större upplag eller fordon på tomten som inte är kördugliga, har byggnadsnämnden rätt att förelägga fastighetsägaren att vidta åtgärder.


För att förhindra olyckor har du som fastighetsägare ett ansvar att hålla efter häckar och annan växtlighet intill väg och gångbana samt vid gatukorsningar och vid in- och utfart från din fastighet.

 

Tomter med vildvuxna häckar mot annan tomt eller oklippt gräsmatta som ger ett ovårdat intryck anses inte vara ovårdat i plan- och bygglagens mening och är därför inget som byggnadsnämnden kan tvinga någon att åtgärda.  Här kan du läsa mer om regler för växtlighet i tomtgräns.

 

Sidan uppdaterades 2017-10-24 av Robert Samuelsson

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube