Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Verksamhetslokaler

Öppettider

Telefon- och besökstid:

Vardagar 10.00-12.00

  • Ingen giltig användare vald.


För nybyggnad av verksamhetslokal krävs bygglov och startbesked innan du får påbörja åtgärden.

Blanketter

Ansökan om bygglovPDF (pdf, 648.5 kB)

Ansökan om förhandsbeskedPDF (pdf, 691.2 kB)

Begäran om slutbeskedPDF (pdf, 178.6 kB)


Sidan uppdaterades 2019-01-09