Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse

Öppettider

Telefon- och besökstid:

Vardagar 10.00-12.00

  • Ingen giltig användare vald.

Om du ska uppföra en ny komplementbyggnad utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen bebyggelse och byggnaden är:

  • En större komplementbyggnad som ger ett dominerande intryck över den ursprungliga bostadsbyggnaden så krävs det att du ansöker om bygglov och får ett startbesked.

  • En mindre komplementbyggnad som inte till intryck eller storlek dominerar över den ursprungliga bostadsbyggnaden får uppföras utan bygglov eller anmälan. Byggnaden får ej placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter utan berörda grannars medgivande.

Tänk på att de bygglovsbefriade komplementbyggnaderna måste uppföras i bostadshusets omedelbara närhet (ca 20 meter). Om avståndet till bostaden är längre än 20 meter måste åtgärden prövas i bygglov. Omfattas din fastighet av strandskydd så krävs alltid dispens innan du får påbörja åtgärden. Även om inte bygglov krävs så kan det krävas tillstånd enligt annan lagstiftning t.ex. kulturmiljölag och väglag.

E-tjänst för bygglov och andra åtgärder

Nu finns Minutbygg, en e-tjänst för bygglov och andra åtgärder.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Med hjälp av e-tjänsten kan du när som helst på dygnet logga in med ditt mobila Bank-id för att söka bygglov, få svar på dina frågor om din ansökan och se beslut.

Blanketter

Ansökan om bygglovPDF (pdf, 672 kB)

Begäran om slutbeskedPDF (pdf, 179 kB)


Ritningsexempel

KomplementbyggnadPDF (pdf, 87 kB)


Sidan uppdaterades 2019-12-09