Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stadsbyggnadskontoret

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985


Postadress

Hässleholms kommun

Stadsbyggnadskontoret
281 80 Hässleholm


Skicka meddelande till:

Stadsbyggnadskontoret

Ekonomibyggnader

Öppettider

Telefon- och besökstid:

Vardagar 10.00-12.00

  • Ingen giltig användare vald.

För nybyggnad av ekonomibyggnad:


  1. Inom detaljplan 
    För nybyggnad av ekonomibyggnader krävs det alltid bygglov.

  2. Utanför detaljplan
    För nybyggnad av ekonomibyggnader krävs det inte bygglov eller anmälan.


För att en byggnad ska räknas som en ekonomibyggnad krävs att det bedrivs ett bärkraftigt "tradionellt" jord- eller skogsbruk på fastigheten. Byggnadens användning måste vara direkt kopplad till det jord- eller skogsbruk som bedrivs. Ridhus, häststallar, mejerier, slakthus, sågverk m.m. anses inte vara ekonomibyggnader utan lovpliktiga verksamhetslokaler.


Ska byggnaden användas som personbilsgarage, förråd, pannrum, gäststuga eller liknande räknas det som en komplementbyggnad till din bostad. Läs då istället under rubriken ”Komplementbyggnader till en- och tvåbostadshus”.


Inom strandskyddat område kan det vara aktuellt med strandskyddsdispens, ta kontakt med handläggare.


Tänk på att även om det inte krävs bygglov ska kraven enligt Boverkets regler och Eurocoderna följas. Tillbyggnaden kan kräva tillstånd enligt annan lagstiftning t.ex. miljöbalken, kulturmiljölag och väglag.

E-tjänst

Mittbygge.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Blanketter

Ansökan om bygglovPDF (pdf, 3.6 MB)


Sidan uppdaterades 2017-09-13 av Robert Samuelsson

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube