Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Kamin, panna och skorsten

Öppettider

Telefontid:

Vardagar 10.00-12.00

Telefonnummer:

0451-26 67 50

  • Ingen giltig användare vald.

Innan du ska installera en kamin, panna och/eller skorsten krävs ett startbesked.

För att få ett startbesked ska du lämna in en anmälan till byggnadsnämnden.


Även installation av en kassett i en befintlig öppen spis och byte av brännare eller anordning av bränsletillförsel till följd av bränslebyte t.ex. från ved till pellets, ska anmälas till byggnadsnämnden.


Att byta en eldstad till en likvärdig kräver ingen anmälan. Med likvärdig menas att eldstadens typ, storlek och effekt samt anslutning till rökkanalen inte ändras. Alla fyra kriterierna ska vara uppfyllda för att installationen inte ska vara anmälningspliktigt. Att byta både eldstad och rökkanal bedöms vara anmälningspliktigt oavsett om man byter till likvärdigt.


Oavsett om åtgärden är anmälningspliktig eller inte ska den kamin, panna eller kassett som ska installeras uppfylla kraven på till exempel förbränning enligt Boverket byggregler och bör vara typ- och miljögodkänd.

E-tjänst för bygglov och andra åtgärder

Nu finns Minutbygg, en e-tjänst för bygglov och andra åtgärder.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Med hjälp av e-tjänsten kan du när som helst på dygnet logga in med ditt mobila Bank-id för att söka bygglov, få svar på dina frågor om din ansökan och se beslut.

Mer information

Sidan uppdaterades 2020-09-23