Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Kamin, panna och skorsten

Öppettider

Telefon- och besökstid:

Vardagar 10.00-12.00

  • Ingen giltig användare vald.

Innan du ska installera en kamin, panna och/eller skorsten krävs ett startbesked.

För att få ett startbesked ska du lämna in en anmälan till byggnadsnämnden.


Även installation av en kassett i en befintlig öppen spis och byte av brännare eller anordning av bränsletillförsel till följd av bränslebyte t.ex. från ved till pellets, ska anmälas till byggnadsnämnden.


Att byta en eldstad till en likvärdig kräver ingen anmälan. Med likvärdig menas att eldstadens typ, storlek och effekt samt anslutning till rökkanalen inte ändras. Alla fyra kriterierna ska vara uppfyllda för att installationen inte ska vara anmälningspliktigt. Att byta både eldstad och rökkanal bedöms vara anmälningspliktigt oavsett om man byter till likvärdigt.


Oavsett om åtgärden är anmälningspliktig eller inte ska den kamin, panna eller kassett som ska installeras uppfylla kraven på till exempel förbränning enligt Boverket byggregler och bör vara typ- och miljögodkänd.


Blankett

Anmälan om installation av eldstad/rökkanalPDF (pdf, 516.6 kB)

Begäran om slutbeskedPDF (pdf, 178.6 kB)


Ritningsexempel

Installation av eldstad/rökkanalöppnas i nytt fönster


Mer information

Sidan uppdaterades 2019-01-09 av Charlotta Nilsson