Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stadsbyggnadskontoret

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

 

Postadress

Hässleholms kommun

Stadsbyggnadskontoret
281 80 Hässleholm


Skicka meddelande till:

Stadsbyggnadskontoret

Hiss

Öppettider

Telefon- och besökstid:

Vardagar 10.00-12.00

  • Ingen giltig användare vald.

Hissar och vissa andra motordrivna anordningar ska vara utförda och installerade så att de ger ett tillfredsställande skydd för säkerhet och hälsa vid användning, skötsel, underhåll och tillsyn.

De ska besiktigas innan de tas i bruk och sedan med återkommande intervaller. När de tagits i bruk är det fastighetsägaren eller den som ansvarar för anordningen som ansvarar för att besiktningen utförs.


Besiktning ska utföras av en besiktningsman från ett av SWEDAC ackrediterat besiktningsorgan. När besiktning har utförts anslås detta i hissen. På anslaget får du upplysningar om:


  • När besiktningen är gjord
  • Hur många som samtidigt kan använda hissen
  • Maxlast
  • Vilken typ av hiss det är
  • När nästa besiktning ska utföras

Innan du ska installera en ny hiss eller väsentligt ändra på en befintlig krävs ett startbesked.


För att du ska få ett startbesked ska du lämna in en anmälan till byggnadsnämnden.

E-tjänst

Mittbygge.se


Blankett

Anmälan

länk till annan webbplats

Sidan uppdaterades 2017-02-07 av Monica Åkerblom

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun