Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Hiss

Öppettider

Telefon- och besökstid:

Vardagar 10.00-12.00

  • Ingen giltig användare vald.

Hissar och vissa andra motordrivna anordningar ska vara utförda och installerade så att de ger ett tillfredsställande skydd för säkerhet och hälsa vid användning, skötsel, underhåll och tillsyn.

De ska besiktigas innan de tas i bruk och sedan med återkommande intervaller. När de tagits i bruk är det fastighetsägaren eller den som ansvarar för anordningen som ansvarar för att besiktningen utförs.


Besiktning ska utföras av en besiktningsman från ett av SWEDAC ackrediterat besiktningsorgan. När besiktning har utförts anslås detta i hissen. På anslaget får du upplysningar om:


  • När besiktningen är gjord
  • Hur många som samtidigt kan använda hissen
  • Maxlast
  • Vilken typ av hiss det är
  • När nästa besiktning ska utföras

Innan du ska installera en ny hiss eller väsentligt ändra på en befintlig krävs ett startbesked.


För att du ska få ett startbesked ska du lämna in en anmälan till byggnadsnämnden.

E-tjänst

Mittbygge.se


Blankett

Anmälan

PDF
(pdf, 857.3 kB)

Sidan uppdaterades 2019-01-09 av Charlotta Nilsson