Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50



Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Hässleholms stadsbyggnadspris

Förra året delade Hässleholms kommun ut Stadsbyggnadspriset för första gången. Syftet är att uppmärksamma byggnader, miljöer eller platser i kommunen som bidragit till en god boendemiljö.

Skiss på prisplakett som ska delas ut som stadsbyggnadspris

I Nelly Nilsson Nybergs skiss blandas staden, landsbygden och naturen; “En uppdiktad tecknad kartbild med landmärken från vår stad och dess omnejd”. Skissen ska bearbetas och anpassas för att så småningom gjutas i brons.

Tre olika kategorier

Priset uppmärksammar god gestaltning i tre olika kategorier:

Byggnad

Bebyggelsemiljö

Anläggning (plats eller park)


Vinnaren ska ha bidragit till ett ökat intresse för god arkitektur och innovativt byggande som skapat väl gestaltade livsmiljöer samt bidragit till att förstärka staden Hässleholm, dess landskapsbild och dess kringliggande tätorters unika kvaliteter.


Priset är en bronsplakett

Förutom den fina titeln består priset av en bronsplakett formgiven av konstnären Nelly Nilsson Nyberg. En jury väljer ut vinnaren bland de nominerade bidragen. Byggnaden, bebyggelsemiljön eller anläggningen ska ha färdigställts under de senaste fem åren.


Pristagare

2021 Bensonhuset och kvarteret Spelet 1


Sidan uppdaterades