Stadsbyggnadskontoret

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

 

Postadress

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm


Skicka meddelande till

Arkiv och ritningar

I miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens ritningsarkiv finns bygglovsritningar för nästan alla byggnader i Hässleholms kommun. Kontakta oss på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen för att beställa kopior på de ritningar som du är intresserad av.

I vårt digitala ritningsarkiv finns bygglovsritningar från 1974 för nästan alla byggnader i kommunen. Äldre bygglovsritningar finns i pappersformat i kommunarkivet, stadshuset.


Saknar du ritningar på ditt hus kan du kontakta oss på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.


Typer av ritningar som finns i arkivet:

  • Situationsplaner
  • Fasadritningar
  • Planlösningar
  • Sektionsritningar
  • Konstruktionsritningar
  • VA-ritningar
  • Teknisk beskrivning

Handlingar från pågående ärenden

Är du intresserad av att titta på bygglovshandlingar i pågående ärenden, till exempel en ansökan om bygglov, beslut och ritningar, finns dessa i vårt pappersarkiv.


Ring miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen eller skicka e-post till byggnadsnämnden för att beställa handlingar.


Sidan uppdaterades 2020-10-19