Stadsbyggnadskontoret

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

 

Postadress

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm


Skicka meddelande till

Arkiv och ritningar

I miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens digitala ritningsarkiv finns bygglovsritningar för nästan alla byggnader i Hässleholms kommun från år 1974 och framåt.

Kommunarkivet

Äldre bygglovsritningar finns i pappersformat i kommunarkivet.


Exempel på ritningar som finns i arkivet:

  • Situationsplaner
  • Fasadritningar
  • Planlösningar
  • Sektionsritningar
  • Konstruktionsritningar
  • VA-ritningar
  • Teknisk beskrivning

Beställ enklast via e-tjänsten

Du beställer enklast handlingarna via kommunens e-tjänst.

Ritningsbeställninglänk till annan webbplats

Du kan också skicka e-post till miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

E-post miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Du kan också ringa kontaktcenter på telefon 0451-26 70 00.


Sidan uppdaterades