Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Ombyggnad

 • Ingen giltig användare vald.

För en del åtgärder som inte kräver bygglov krävs istället att en skriftlig anmälan lämnas in i god tid innan planerad byggstart. Arbetet får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked.  

Anmälningsplikt gäller bland annat för:

 • ändring av eller ingrepp i byggnadens bärande delar
 • avsevärd ändring av planlösning
 • annan ändring som påverkar byggnadens brandskydd
 • en installation eller väsentlig ändring av ventilationssystemet
 • en installation eller väsentlig ändring av fettavskiljare eller oljeavskiljare
 • en installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt
 • underhåll av bevarandevärt byggnadsverk
 • nybyggnad eller väsentlig ändring av vindkraftverk
 • ändring av en befintlig komplementbyggnad till ett komplementbostadshus
 • inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus

Blankett

AnmälanPDF (pdf, 857.3 kB)

Begäran om slutbeskedPDF (pdf, 178.6 kB)


Sidan uppdaterades 2019-10-28