Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Ombyggnad

 • Ingen giltig användare vald.

För en del åtgärder som inte kräver bygglov krävs istället att en skriftlig anmälan lämnas in i god tid innan planerad byggstart. Arbetet får inte påbörjas innan miljö- och stadsbyggnadsnämnden har gett ett startbesked.  

Anmälningsplikt gäller bland annat för:

 • ändring av eller ingrepp i byggnadens bärande delar
 • avsevärd ändring av planlösning
 • annan ändring som påverkar byggnadens brandskydd
 • en installation eller väsentlig ändring av ventilationssystemet
 • en installation eller väsentlig ändring av fettavskiljare eller oljeavskiljare
 • en installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt
 • underhåll av bevarandevärt byggnadsverk
 • nybyggnad eller väsentlig ändring av vindkraftverk
 • ändring av en befintlig komplementbyggnad till ett komplementbostadshus
 • inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus

E-tjänst för bygglov och andra åtgärder

Nu finns Minutbygg, en e-tjänst för bygglov och andra åtgärder.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Med hjälp av e-tjänsten kan du när som helst på dygnet logga in med ditt mobila Bank-id för att söka bygglov, få svar på dina frågor om din ansökan och se beslut.

Blankett

AnmälanPDF (pdf, 752 kB)

Begäran om slutbeskedPDF (pdf, 179 kB)


Sidan uppdaterades 2019-12-09