Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stadsbyggnadskontoret

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985


Postadress

Hässleholms kommun

Stadsbyggnadskontoret
281 80 Hässleholm


Skicka meddelande till:

Stadsbyggnadskontoret

Ombyggnad

 • Ingen giltig användare vald.

För en del åtgärder som inte kräver bygglov krävs istället att en skriftlig anmälan lämnas in i god tid innan planerad byggstart. Arbetet får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked.  

Anmälningsplikt gäller bland annat för:

 • ändring av eller ingrepp i byggnadens bärande delar
 • avsevärd ändring av planlösning
 • annan ändring som påverkar byggnadens brandskydd
 • en installation eller väsentlig ändring av ventilationssystemet
 • en installation eller väsentlig ändring av fettavskiljare eller oljeavskiljare
 • en installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt
 • underhåll av bevarandevärt byggnadsverk
 • nybyggnad eller väsentlig ändring av vindkraftverk
 • ändring av en befintlig komplementbyggnad till ett komplementbostadshus
 • inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus

E-tjänst

Mittbygge.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Blankett

Anmälanöppnas i nytt fönster

Begäran om slutbeskedPDF (pdf, 92.1 kB)


Sidan uppdaterades 2017-03-10 av Robert Samuelsson

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube