Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stadsbyggnadskontoret

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985


Postadress

Hässleholms kommun

Stadsbyggnadskontoret
281 80 Hässleholm


Skicka meddelande till:

Stadsbyggnadskontoret

Ändrad användning

  • Ingen giltig användare vald.

Om du ska ändra användningssättet av en hel byggnad eller del av byggnad så krävs det bygglov och startbesked innan åtgärden får påbörjas. Exempel på ändrad användning kan vara att anpassa ett rum i bostaden för massageverksamhet. 

I kommersiella lokaler så kan ändrad användning vara att ta i anspråk en industrilokal för handelsverksamhet. Tänk på att bygglov för ändrad användning krävs oavsett om du behöver utföra några byggnadsarbeten i lokalen eller inte.  


Vill du dela in en befintlig bostadsbyggnad i fler lägenheter eller anpassa en befintlig industrilokal för fler separata verksamheter krävs bygglov och startbesked innan åtgärden får påbörjas. 


Enbostadshus är undantagna från bygglovsplikten när det gäller rätten att inreda ytterligare en bostad. Det är istället anmälningspliktigt. För mer information se under rubriken Ombyggnad.  


E-tjänst

Mittbygge.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Blankett

Ansökan om bygglovPDF (pdf, 3.6 MB)

Begäran om slutbeskedPDF (pdf, 92.1 kB)


Sidan uppdaterades 2017-02-07 av Monica Åkerblom

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube