Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Ändrad användning

  • Ingen giltig användare vald.

Om du ska ändra användningssättet av en hel byggnad eller del av byggnad så krävs det bygglov och startbesked innan åtgärden får påbörjas. Exempel på ändrad användning kan vara att anpassa ett rum i bostaden för massageverksamhet. 

Vad innebär ändrad användning?

I kommersiella lokaler så kan ändrad användning vara att ta i anspråk en industrilokal för handelsverksamhet. Tänk på att bygglov för ändrad användning krävs oavsett om du behöver utföra några byggnadsarbeten i lokalen eller inte.  


Vill du dela in en befintlig bostadsbyggnad i fler lägenheter eller anpassa en befintlig industrilokal för fler separata verksamheter krävs bygglov och startbesked innan åtgärden får påbörjas. 


Enbostadshus är undantagna från bygglovsplikten när det gäller rätten att inreda ytterligare en bostad. Det är istället anmälningspliktigt. För mer information se under rubriken Ombyggnad.  

E-tjänst för bygglov och andra åtgärder

Nu finns Minutbygg, en e-tjänst för bygglov och andra åtgärder.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Med hjälp av e-tjänsten kan du när som helst på dygnet logga in med ditt mobila Bank-id för att söka bygglov, få svar på dina frågor om din ansökan och se beslut.

Blankett

Ansökan om bygglovPDF (pdf, 741 kB)

Begäran om slutbeskedPDF (pdf, 179 kB)

Sidan uppdaterades 2020-09-23