Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Ändrad användning

  • Ingen giltig användare vald.

Om du ska ändra användningssättet av en hel byggnad eller del av byggnad så krävs det bygglov och startbesked innan åtgärden får påbörjas. Exempel på ändrad användning kan vara att anpassa ett rum i bostaden för massageverksamhet. 

Vad innebär ändrad användning?

I kommersiella lokaler så kan ändrad användning vara att ta i anspråk en industrilokal för handelsverksamhet. Tänk på att bygglov för ändrad användning krävs oavsett om du behöver utföra några byggnadsarbeten i lokalen eller inte.  


Vill du dela in en befintlig bostadsbyggnad i fler lägenheter eller anpassa en befintlig industrilokal för fler separata verksamheter krävs bygglov och startbesked innan åtgärden får påbörjas. 


Enbostadshus är undantagna från bygglovsplikten när det gäller rätten att inreda ytterligare en bostad. Det är istället anmälningspliktigt. För mer information se under rubriken Ombyggnad.  

Blankett

Ansökan om bygglovPDF (pdf, 648.5 kB)

Begäran om slutbeskedPDF (pdf, 178.6 kB)

Sidan uppdaterades 2019-10-28