Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stadsbyggnadskontoret

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985


Postadress

Hässleholms kommun

Stadsbyggnadskontoret
281 80 Hässleholm


Skicka meddelande till:

Stadsbyggnadskontoret

Utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse

Öppettider

Telefon- och besökstid:

Vardagar 10.00-12.00

  • Ingen giltig användare vald.

Inom strandskyddat område krävs det samråd med byggnadsnämnden innan åtgärden får påbörjas.

För schaktning/fyllning utanför detaljplan och strandskyddat område kan det krävas tillstånd enligt annan lagstiftning. Samråd alltid med Länsstyrelsen i god tid innan åtgärden ska påbörjas. Åtgärden är inte marklovspliktig enligt plan- och bygglagen.


Blankett

Anmälan om samrådöppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades 2015-04-13 av Anna Nordström

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube