Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse

Öppettider

Telefon- och besökstid:

Vardagar 10.00-12.00

  • Ingen giltig användare vald.

Inom strandskyddat område krävs det samråd med byggnadsnämnden innan åtgärden får påbörjas.

För schaktning/fyllning utanför detaljplan och strandskyddat område kan det krävas tillstånd enligt annan lagstiftning. Samråd alltid med Länsstyrelsen i god tid innan åtgärden ska påbörjas. Åtgärden är inte marklovspliktig enligt plan- och bygglagen.


Blankett

Anmälan om samrådPDF (pdf, 176.4 kB)

Sidan uppdaterades 2019-01-09