Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Ändring av fasad

Telefontid:

Vardagar 10.00-12.00

Telefonnummer:

0451-26 67 50

  • Ingen giltig användare vald.

I områden med detaljplan krävs det bygglov för att byta färg, fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial eller utföra åtgärd som avsevärt påverkar byggnadens yttre på annat sätt. 

När krävs bygglov eller bygganmälan?

För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader inom område med detaljplan krävs det varken bygglov eller bygganmälan för att färga om en byggnad.

Observera att undantaget från lovplikten endast gäller under förutsättning att det inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

Är ditt hus en del av ett gruppbebyggt område krävs bygglov och startbesked innan åtgärden får påbörjas.

Startbesked behövs

Är din fastighet utpekad eller ligger inom ett område som är utpekat som bevarandevärt i detaljplan så är alla underhållsarbeten (även målning) anmälningspliktiga och det krävs då ett startbesked innan de får påbörjas.

Om du är osäker på vad som gäller för just ditt hus är du välkommen att kontakta en bygglovshandläggare via telefon 0451-26 67 50.

E-tjänst för bygglov och andra åtgärder

Nu finns Minutbygg, en e-tjänst för bygglov och andra åtgärder.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Med hjälp av e-tjänsten kan du när som helst på dygnet logga in med ditt mobila Bank-id för att söka bygglov, få svar på dina frågor om din ansökan och se beslut.

Blankett

Ansökan om bygglovPDF (pdf, 672 kB)

Begäran om slutbeskedPDF (pdf, 179 kB)

Vi vill vara ännu bättre!

Hur upplevde du kontakten med oss på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen?

Berätta gärna genom att besvara denna enkät.

Till enkätenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades 2020-03-26