Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stadsbyggnadskontoret

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

 

Postadress

Hässleholms kommun

Stadsbyggnadskontoret
281 80 Hässleholm


Skicka meddelande till:

Stadsbyggnadskontoret

Ändring av fasad

Öppettider

Telefon- och besökstid:

Vardagar 10.00-12.00

  • Ingen giltig användare vald.

I områden med detaljplan krävs det bygglov för att byta färg, fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial eller utföra åtgärd som avsevärt påverkar byggnadens yttre på annat sätt. 

En- och tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader är dock undantagna från lovplikten avseende byte av färg, fasadbeklädnad och taktäckningsmaterial under förutsättning att åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.   

 

Blankett

Ansökan om bygglovPDF (pdf, 648.5 kB)

Begäran om slutbeskedPDF (pdf, 178.6 kB)


Vi vill vara ännu bättre!

Hur upplevde du kontakten med oss på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen?

Berätta gärna genom att besvara denna enkät.

Till enkätenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades 2019-03-12 av Annalena Olausson

Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun