Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Postadress

Hässleholms kommun

Hässleholms Fibernät
281 80 Hässleholm

Avdelningschef

Tony Hadarson

Telefon: 0451 - 26 77 15

Skicka meddelande till

Om fibernätet

Fiberetableringsplan

Kommunfullmäktige beslutade att anta fiberetableringsplanen vid sammanträdet den 25 maj 2015. I belsutet utgick man från tre baskrav.

                  

Tre baskrav

Planen utgår från tre baskrav:

  • Hela kommunen ska omfattas.
    Beslut som tas ska ta hänsyn till hela kommunen både tätort och landsbygd så att alla erbjuds fibernät.
  • Likvärdig avgift i hela kommunen.
    Oberoende av var i kommunen man bor skall man ha likvärdig anslutningsavgift till fibernätet.
  • Öppet nät.
    Nätet ska erbjuda en konkurrensneutral plattform för alla tjänsteleverantörerna som önskar verka i Hässleholm kommuns fibernät.

                  

Sidan uppdaterades