Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00


Postadress

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Fibersamordnare

Pernilla Rydmark

Telefon: 0451 - 26 77 78

Skicka meddelande till

Om projektet

  • Ingen giltig användare vald.

Här hittar information om fiberutbyggnadsprojektet.

Fiberetableringsplan

Hässleholms kommun har sedan 2009 ett mål om att 95 procent av alla hushåll i kommunen år 2020 bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. För att nå målet har en fiberetableringsplan tagits fram. Kommunfullmäktige beslutade att anta fiberetableringsplanen vid sammanträdet den 25 maj 2015.

                  

Tre baskrav

Planen utgår från tre baskrav:

  • Hela kommunen skall omfattas.
    Beslut som tas ska ta hänsyn till hela kommunen både tätort och landsbygd så att alla erbjuds fibernät.
  • Likvärdig avgift i hela kommunen.
    Oberoende av var i kommunen man bor skall man ha likvärdig anslutningsavgift till fibernätet.
  • Öppet nät.
    Nätet ska erbjuda en konkurrensneutral plattform för alla tjänsteleverantörerna som önskar verka i Hässleholm kommuns fibernät.

                  

Nätverkssladdar

Organisation

Hässleholms kommuns fiberutbyggnad drivs av en enhet som går under kommunledningskontoret. Enheten har ansvar för att leda och samordna fiberutbyggnaden i kommunen. Enheten består av av fibersamordnare, bredbandscoach, stadsnätstekniker, ekonom och kommunikatör.

Sidan uppdaterades 2018-08-24 av Kenneth Englund

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun