Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Räddningstjänsten

Postadress                                           

Hässleholms kommun

Räddningstjänsten

281 80 Hässleholm

 

Besöksadress

Kommendörsgatan

Hässleholm


Telefon: 0451‑26 80 22 / 0451‑26 80 33

Organisationsnr: 212000-0985


Tf chef olycksförebyggande verksamhet

Tobias Ullmark

Telefon: 0451-26 80 41

Skicka meddelande till

Elda utomhus

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Eldning av avfall är inte tillåtet eftersom farliga föroreningar hamnar i luften. Trädgårdsavfall får eldas i vissa fall. Enligt Hässleholms kommuns hälsoskyddsföreskrifter är det dock förbjudet att elda utomhus inom detaljplanelagt område under perioden 1 april - 30 september med undantag för Valborgsmässoafton den 30 april. Inga tillstånd för eldning lämnas från kommunens sida utan all eldning sker under eget ansvar.

Eldning av trädgårdsavfall utomhus

Anvisningar för eldning

Vid eldning utomhus är det lämpligt att tänka på följande för att undvika att elden sprider sig och orsakar en olycka.

  • Elda inte avfall eftersom det då bildas skadliga ämnen som inte bara kan påverka miljön utan även människorna i omgivningen.
  • Eldningen ska ske under kontrollerade former, vilket innebär eldning i små högar eller i flera omgångar samt kontinuerlig bevakning under hela eldningen.
  • Rådande väder- och vindförhållande ska beaktas och spridningsrisken måste elimineras. Detta görs  genom lämplig placering samt vattning runt bålet.
  • Eldning bör aldrig ske efter mörkrets inbrott, elden syns tydligt och kan uppfattas som ett nödläge av förbipasserande.
  • Tillräcklig släckutrustning och larmmöjligheter ska finnas nära till hands under hela eldningen.
  • Eldning får inte orsaka olägenhet för omgivningen eller orsaka trafikproblem.

Eldningsförbud

Eldningsförbud innebär att du inte får använda öppen låga utomhus. All eldning utomhus är då förbjuden. Det går dock bra att använda fasta hemmagrillar som står på egna ben och inte är i kontakt eller nära marken. Det är Länsstyrelsen i Skåne eller Hässleholms kommun som utfärdar eldningsförbud. Information om det råder eldningsförbud eller inte lämnas av räddningstjänsten.

Valborgsmässoeldar

Normalt råder det eldningsförbud inom område med detaljplan mellan 1 april och 30 september. Valborgsmässafton är dock undantaget från denna regel. Då får man elda torrt trädgårdsavfall. Olägenhet för människors hälsa eller miljön ska dock inte uppstå. Följ anvisningarna för eldning ovan.

Sidan uppdaterades 2016-11-28 av Ida Gundersen

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube