Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Tillgänglighet

Allmänna platser och lokaler ska vara tillgängliga för alla.

Allmänna platser och lokaler är platser där allmänheten har tillträde som exempel gator, torg, parker, badplatser, sjukhus, vårdcentraler, skolor, samlingslokaler med mera.


Om du stöter på hinder i din närmiljö kan du anmäla detta till byggnadsnämnden.


Du kan läsa mer i Boverkets föreskrifter:


Blankett

Anmäl enkelt avhjälpta hinder Pdf, 19 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 19 kB)

Sidan uppdaterades