Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Stadsbyggnadskontoret

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 70 00

 

Miljökontoret

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451‑26 83 31


Tekniska förvaltningen

Norra Kringelvägen 42

Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Tillgänglighet

Öppettider

Telefon- och besökstid:

Vardagar 10.00-12.00

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Allmänna platser och lokaler ska vara tillgängliga för alla.

Allmänna platser och lokaler är platser där allmänheten har tillträde t.ex. gator, torg, parker, badplatser, sjukhus, vårdcentraler, skolor, samlingslokaler med mera.


Om du stöter på hinder i din närmiljö kan du anmäla detta till byggnadsnämnden.


Läs mer i Boverkets föreskrifter:


Blankett

Anmälan enkelt avhjälpta hinderPDF (pdf, 18.8 kB)

Sidan uppdaterades 2018-12-13 av Charlotta Nilsson

Navigera vidare:

Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun