Hässleholms kommun

Tekniska förvaltningen

Besöksadress

Bokebergsgatan 5
Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

 

 

Postadress

Hässleholms kommun

Tekniska förvaltningen
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Reservera tomt

Öppettider

Reception

måndag-torsdag 08.00-16.00
fredagar 08.00-15.00

  • Ingen giltig användare vald.

Du får reservera en tomt i max tre månader. I dagsläget är det kostnadsfritt. Inom dessa tre månader måste du lämna in en komplett bygglovsansökan till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen (bygglovsavdelningen).


Har du inte lämnat in ansökan i tid, eller om du lämnat in en ansökan som inte är komplett, går tomten automatiskt tillbaka till oss, inget meddelande skickas till dig om det.

Lämnar du in en komplett ansökan i tid till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, så behandlar vi den och sedan får du ett beviljat bygglov. Tiden för miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen handläggning räknas inte in i reservationstiden, så länge din ansökan är komplett.

 

När du får ditt bygglov beviljat är det dags att köpa tomten, se mer under rubriken Köpa tomt.

Du får inte ha en tomt reserverad och stå i kö på en annan samtidigt. Du får inte heller överlåta din reservation till någon annan.

Så här reserverar du en tomt

När du känner dig redo att reservera en tomt, anmäler du det till tomtansvarig på Tekniska förvaltningen. Du som ska köpa tomten, måste vara den som reserverar den.


Du anmäler via e-post, telefon eller besök, och meddelar ditt namn, din adress, telefonnummer, e-post samt fastighetsbeteckning på den tomt du vill reservera. Du får tillbaka ett bekräftelsebrev där det bland annat står vilken tomt du reserverat, samt hur lång din reservationstid är.


Tänk på att om du flyttar eller byter adress, måste du anmäla din nya adress till tomtansvarig för att kunna behålla din köplats/reservation.


Våra register är offentliga och dina uppgifter kan komma att lämnas ut till dem som efterfrågar dem.


Sidan uppdaterades 2019-08-19