Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Tekniska förvaltningen

Besöksadress

Norra Kringelvägen 42
Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

 

 

Postadress

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Reservera tomt

Öppettider

Reception

måndag-torsdag 08.00-16.00
fredagar 08.00-15.00

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Du får reservera (i dagsläget kostnadsfritt) en tomt i max tre månader. Innan dessa tre månader har gått måste du lämna in en komplett bygglovsansökan till Stadsbyggnadskontoret (bygglovsavdelningen). Har du inte lämnat in ansökan i tid eller lämnat in en icke komplett ansökan går tomten automatiskt tillbaka till oss, inget meddelande utgår till dig om detta.

Lämnar du in en komplett ansökan i tid till Stadsbyggnads-kontoret så kommer den att behandlas och till sist får du ett beviljat bygglov. Tiden för Stadsbyggnadskontorets handläggning räknas inte in i reservationstiden så länge din ansökan är komplett. När du får ditt bygglov beviljat är det dags att köpa tomten, se mer under rubriken Köpa tomt.

Du får inte ha en tomt reserverad och stå i kö på en annan samtidigt.
Du får inte heller överlåta din reservation till någon annan.

Så här reserverar du en tomt

När du känner dig redo att reservera en tomt anmäler du det till tomtansvarig på Tekniska förvaltningen. Du som i slutänden ska köpa tomten måste vara den som reserverar den. Du anmäler via mail, telefon eller besök och meddelar ditt namn, din adress, telefonnummer, mailadress samt fastighetsbeteckning på den tomt du vill reservera. Du får tillbaka ett bekräftelsebrev där det bland annat står vilken tomt du reserverat samt hur lång din reservationstid är.
Tänk på att du måste anmäla din nya adress till tomtansvarig om du flyttar eller byter adress för att bibehålla din köplats/reservation.
Våra register är offentliga och dina uppgifter kan komma att lämnas ut till de som efterfrågar dem.

Sidan uppdaterades 2015-09-04 av Malin Torlöf

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube