Hässleholms kommun

Tekniska förvaltningen

Besöksadress

Bokebergsgatan 5
Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

 

 

Postadress

Hässleholms kommun

Tekniska förvaltningen
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Köpa tomt

Så här går det till när du ska köpa din tomt.

När du har fått ett beviljat bygglov, är det dags att köpa tomten. Tänk på att du måste äga tomten, vi måste alltså ha ett underskrivet köpeavtal och köpeskillingen måste vara betald, innan du börjar med förberedande markarbeten såsom röjning, uppfyllnad, schaktning med mera.


Nu ska du fylla i en blankett som du får av tomtansvarig på Tekniska förvaltningen. Du ska fylla i personuppgifter på den eller de som ska stå som köpare. Du som har haft tomten reserverad, måste stå med som delköpare.


Vi upprättar nu ett köpeavtal i två exemplar och ett köpebrev som vi skickar ut till dig, tillsammans med ett inbetalningskort/faktura på köpeskillingen. Du har 30 dagar på dig att betala köpeskillingen, samt i vissa fall även avgiften för vatten och avlopp. Vill du komma igång och förbereda/bygga tidigare, måste köpeskillingen vara betald innan dess.


Du och eventuella medköpare daterar, undertecknar och får era namnunderskrifter bevittnade av två personer, innan ni skickar tillbaka alla handlingar till oss. Därefter undertecknar vi och skickar tillbaka era original. När köpeskillingen är betald är köpet klart.


Nu kan du börja röja på tomten och bygga ditt hus! Tomten är din och du måste söka lagfart för din fastighet, se mer under rubriken Efter tomtköp.

 

Bild på husbygge.

För att du ska kunna börja arbeta på din tomt och bygga ditt hus, måste köpeskillingen för tomten vara betald. Foto: Pixabay

Sidan uppdaterades