Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Tekniska förvaltningen

Besöksadress

Norra Kringelvägen 42
Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

 

 

Postadress

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Köpa tomt

Öppettider

Reception

måndag-torsdag 08.00-16.00
fredagar 08.00-15.00

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Så här går det till när du ska köpa din tomt

När du har fått ett beviljat bygglov är det dags att köpa tomten. Tänk på att du måste äga tomten, vi måste alltså ha ett underskrivet köpeavtal och köpeskillingen måste vara betald, innan du börjar med förberedande markarbeten såsom röjning, uppfyllnad, schaktning med mera.


Nu ska du fylla i en blankett som du får av tomtansvarig på Tekniska förvaltningen med personuppgifter på den eller de som ska stå som köpare. Du som har haft tomten reserverad måste dock vara med som delköpare.


Vi upprättar nu ett köpeavtal i två exemplar och ett köpebrev som vi skickar ut till dig tillsammans med ett inbetalningskort/faktura för köpeskillingen. Du har 30 dagar på dig att betala köpesillingen samt i vissa fall även avgift för vatten och avlopp. Vill du komma igång och förbereda/bygga tidigare så måste köpeskillingen vara betalad innan dess.


Du och eventuella medköpare daterar, undertecknar och får era namnunderskrifter bevittnade av två personer innan ni skickar tillbaka alla handlingar till oss. Därefter undertecknar vi och återsänder era original. När köpeskillingen är betald är köpet klart.


Nu kan du börja röja på tomten och bygga ditt hus! Tomten är din och du måste söka lagfart för din fastighet, se mer under rubriken Efter tomtköp.

Sidan uppdaterades 2016-03-15 av Malin Torlöf

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube