Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Tekniska förvaltningen

Besöksadress

Norra Kringelvägen 42
Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

 

 

Postadress

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Efter tomtköp

Öppettider

Reception

måndag-torsdag 08.00-16.00
fredagar 08.00-15.00

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

När du har köpt en tomt ska du söka lagfart och färdigställa ditt hus.

När du köpt tomten måste du söka lagfart hos fastighetsinskrivningen inom tre månader från köpet.
Oftast hjälper din bank till med detta. I vissa fall är tomten du precis köpt otaxerad, i de fallen kräver inskrivningsmyndigheten ett värdeintyg. Detta bekostar och bistår vi dig med. Lagfartsavgiften bekostar du själv.


Till fastighetsinskrivningen ska du skicka ditt köpebrev och ditt värdeintyg i original. Du ska även bifoga bevittnade kopior av dessa handlingar samt en ansökan om lagfart.


Lantmäteriet
Fastighetsinskrivning
761 80 Norrtälje


När du har köpt tomten har du enligt köpekontraktet 18 månder på dig att färdigställa det hus du fått bygglov på.


Fullföljer du inte byggnadsklausulen, har Hässleholms kommun antingen rätt att återköpa fastigheten för en mindre köpeskilling än vad du betalade till oss eller rätt till ett vitesbelopp. I ditt kontrakt, under byggnadsklausulen, står vilken rätt vi har.

Sidan uppdaterades 2018-02-07 av Annika Johansson

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube