Hässleholms kommun

Tekniska förvaltningen

Besöksadress

Bokebergsgatan 5
Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

 

 

Postadress

Hässleholms kommun

Tekniska förvaltningen
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Efter tomtköp

Öppettider

Reception

måndag-torsdag 08.00-16.00
fredagar 08.00-15.00

  • Ingen giltig användare vald.

När du har köpt en tomt, ska du söka lagfart och färdigställa ditt hus.

Lagfart söker du hos fastighetsinskrivningen, inom tre månader från köpet.


Oftast hjälper din bank till med detta. I vissa fall är tomten du precis köpt otaxerad, och i de fallen kräver inskrivningsmyndigheten ett värdeintyg. Detta betalar och hjälper vi dig med. Lagfartsavgiften betalar du själv.


Till fastighetsinskrivningen ska du skicka ditt köpebrev och ditt värdeintyg i original. Du ska även bifoga bevittnade kopior av dessa handlingar, samt en ansökan om lagfart.


Lantmäteriet
Fastighetsinskrivning
761 80 Norrtälje


När du har köpt tomten har du enligt köpekontraktet 18 månader på dig att färdigställa det hus som du har fått bygglov för.


Fullföljer du inte byggnadsklausulen, har Hässleholms kommun antingen rätt att återköpa fastigheten för en mindre köpeskilling än vad du betalade till oss, eller rätt till ett vitesbelopp.

I ditt kontrakt, under byggnadsklausulen, kan du läsa om vad som gäller.

Sidan uppdaterades 2019-12-13