Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Ventilation

  • Ingen giltig användare vald.

Vår hälsa och välbefinnande beror till stor del på den luft vi andas. En stor del av våra liv vistas vi inomhus och därför är det förstås viktigt att inomhusluften är så bra som möjligt.

Förorenad luft förs bort

För att tillföra ren luft och föra bort förorenad luft i våra bostäder ventilerar vi dem på olika sätt. I hus med dålig ventilation blir föroreningar som bildas kvar inomhus.


I kök, badrum och toalett finns det ventiler och genom dessa ska den gamla luften försvinna bort. Ny luft ska komma in genom ventiler i fönsterbågar (s.k. springventiler), eller genom ventiler i rummen. Köket bör inte ha något friskluftsintag eftersom det kan försämra genomluftningen av hela bostaden. Ventilationen kan antingen vara fläktstyrd eller också vara så kallad självdragsventilation.


Problem med ventilation i bostaden

Följande punkter kan tyda på att du har problem med ventilationen i din bostad:

  • Det uppstår imma eller fukt på insidan av fönster
  • Imman på badrumsspegeln försvinner inte inom 15 minuter efter att du duschat
  • Luft och lukt kommer in genom frånluftsventiler i badrum eller kök
  • Frånluftsventilen suger inte tag i en bit toalettpapper som du håller upp mot ventilationsdonet.


Har du problem med ventilationen i din bostad ska du i första hand kontakta din fastighetsägare. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att boendemiljön inte orsakar olägenhet för hyresgästerna. Om du inte är nöjd med fastighetsägarens bedömning kan du vända dig till oss på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.

Sidan uppdaterades 2020-06-29