Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Rökfria miljöer

 • Ingen giltig användare vald.

I juli 2019 trädde en ny tobakslag i kraft som stramar åt reglerna för tobaksrökning. Det är numera förbjudet att röka på till exempel uteserveringar. Dessutom krävs tillstånd för tobaksförsäljning.

Skyddar mot passiv rökning

Tobakslagen ger personer som inte röker rätt till rökfria miljöer. Lagen skyddar även personer från att utsättas för passiv rökning.

Miljöer som ska vara rökfria

 • Uteserveringar vid exempelvis restauranger och caféer.
 • Entréer till rökfria butiker och lokaler som allmänheten har tillträde till.
 • Väntplatser utomhus till kollektivtrafik så som perronger och hållplatser.
 • Inhägnade idrottsplatser och arenor utomhus.
 • Lekplatser utomhus dit allmänheten har tillträde.
 • Skolor, förskolor och fritidshem
 • Caféer och restauranger
 • Lokaler för hälso- och sjukvård
 • Hotell och likande
 • Lokaler öppna för allmänhet - banklokaler, butiker, biografer, väntsalar osv.

 

Störs du av någons rökning?

Störs du av rökning på en plats där rökförbud råder ska du i första hand ta upp det med den som är ansvarig, till exempel för en uteservering som ska vara rökfri. Det är den som äger eller på annat sätt ansvarar för en lokal eller område som ansvarar för att reglerna följs.


Om det inte blir någon förändring kan du vända dig till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.

Sidan uppdaterades 2020-06-04