Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Att mäta radon

Man mäter radon med måttet Bequerel. I en vanlig bostad ska det inte finnas mer än 200 Bequerel i varje kubikmeter luft inomhus.

Mät radon i din bostad

Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta. Det gäller både i områden med mycket och lite radon i marken eftersom det finns hus som är byggda av blåbetong där det kan vara extra viktigt att mäta. Radonmätningar bör göras vart 10:e år samt om du bygger om eller till huset. När du ändrar i husets ventilation eller uppvärmning kan mer radon från underliggande mark ta sig in i huset jämfört med tidigare. Därför är det bra att göra en radonmätning även då.


Kontakta miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen om du vill veta om det har mätts radon i huset förut.

E-post till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen


När ett hus ska säljas ska säljaren göra en energideklaration. Om radon tidigare har mätts ska det anges i energideklarationen. Om radon inte har mätts tidigare behöver säljaren inte mäta radonet.

Så mäter du radon

Mät radon under den tid som du värmer upp huset, det vill säga mellan oktober och april. Mät under minst två, helst tre månader (långtidsmätning).


Om du exempelvis ska köpa hus och inte har tid att vänta kan du göra en kortare mätning under 2 till 10 dagar. En sådan mätning går till på liknande sätt som en långtidsmätning, men ger endast ett ungefärligt radonvärde.  


Det finns tre ackrediterade mätlaboratorier för radon i luft. Dit kan du vända dig för att beställa mätdosor.

Att minska halterna av radon

Om du mäter radon och mätningen visar att det är mer än 200 Bequerel radon i varje kubikmeter luft inomhus är det bra om du minskar radonet i huset. Gå in på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att läsa om hur du går till väga.

Om radonbidrag

Det var tidigare möjligt att söka bidrag hos Boverket för radonsanering. Under 2022 finns inte denna möjlighet.

Mer information om bidraget hittar du på boverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När du bor i hyresrätt eller bostadsrätt

Hyresvärden eller styrelsen för bostadsrättsföreningen är ansvariga för att bostäderna inte överstiger riktvärdet för radon i inomhusluften på 200 Bq/m³.


Hyresvärden eller styrelsen för bostadsrättsföreningen kan svara på om din bostad är kontrollerad. Du kan även vända dig till oss på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.

Sidan uppdaterades