Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Tomgångskörning

  • Ingen giltig användare vald.

Tomgångskörning kan vara störande och orsakar utsläpp av farliga ämnen. Undvik därför tomgångskörning så långt som möjligt, speciellt när bilen är kall eftersom avgaserna då är som giftigast.

Skrapa först - starta sedan

I Hässleholm gäller att du inom område med detaljplan får tomgångsköra i högst en minut. Det gäller inte om trafikförhållandena kräver att fordonet står stilla, till exempel i trafikkö.


Bil eller buss inom område med detaljplan får inte tomgångsköras i mer än en minut, inte ens för att värma fordonet så att frost på rutorna försvinner. Om du behöver skrapa frost på rutorna så gör det innan du startar motorn.

Sidan uppdaterades 2020-06-29