Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Tomgångskörning

  • Ingen giltig användare vald.

Tomgångskörning betyder att du har bilen igång utan att köra. Detta kan vara störande och det orsakar utsläpp av farliga ämnen till luften. Därför har kommunen regler om tomgångskörning.

Undvik tomgångskörning så långt som möjligt, speciellt när bilen är kall eftersom avgaserna då är som giftigast. Om du vintertid behöver skrapa frost på rutorna så gör det innan du startar bilen.


Enligt Hässleholms kommunala hälsoskyddsföreskrifterPDF (pdf, 22 kB) får en förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon inom område med detaljplan hållas igång i högst en minut. Detta gäller inte om trafikförhållandena kräver att fordonet står stilla, till exempel i trafikkö eller om motorn hålls igång för att driva annan anordning än sådan som avser uppvärmning.


Reglerna innebär bland annat att en bil eller buss inom område med detaljplan inte får tomgångsköras i mer än en minut, inte ens för att värma fordonet så att frost på rutorna försvinner.

Sidan uppdaterades 2016-08-23