Luften i Hässleholm är förhållandevis god visar mätningar gjorda av Skånes Luftvårdsförbund. I Hässleholms tätort finns dock risk för höga halter av partiklar som kan ge negativa hälsoeffekter. Dessa partiklar kommer främst från vedeldning, men även från trafik och en mindre del från industrier.


Påverkar människors hälsa

Luftföroreningar påverkar människor genom bland annat ökade besvär av astma och ökad dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar. Den totala kostnaden för miljö- och hälsoeffekter på grund av föroreningar i luften uppskattas i Sverige årligen till miljardbelopp.


Du kan hjälpa till

Du kan själv bidra till att förbättra luftkvaliteten i kommunen genom att se till att din vedpanna eller kamin har så låga utsläppshalter av föroreningar som möjligt samt att elda på ett sätt som minskar mängden farliga ämnen till luften. Du kan även ställa bilen hemma när du har möjlighet samt se till att bilen inte står på tomgång.