Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Luften utomhus

  • Ingen giltig användare vald.

Luften i Hässleholm bedöms vara förhållandevis god och vi har inga föroreningshalter som överskrider miljökvalitetsnormerna. I Hässleholms tätort finns dock en risk för höga halter av partiklar som kan orsaka negativa hälsoeffekter. Dessa partiklar kommer främst från småskalig uppvärmning som vedeldning, men även från trafik och en mindre del från industrier. Beräkningar av luftkvaliteten görs genom Skånes Luftvårdsförbund.

Skånes Luftvårdsförbund

Hässleholms kommun ingår i Skånes Luftvårdsförbund som är en ideell förening som bedriver övervakning av luftkvaliteten i Skåne. Det är miljöförvaltningen i Malmö som på uppdrag av luftvårdsförbundet utför mätningar, beräkningar och sammanställer rapporter. Läs den senaste rapporten för Hässleholms kommun. PDF (pdf, 2 MB)

Hur kan du påverkas?

Luftföroreningar påverkar människor genom bland annat ökade besvär av astma och ökad dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar. Den totala kostnaden för miljö- och hälsoeffekter på grund av föroreningar i luften uppskattas i Sverige årligen till miljardbelopp.

Hur kan du bidra till bättre luftkvalitet?

Du kan själv bidra till att förbättra luftkvaliteten i kommunen genom att se till att din vedpanna eller kamin har så låga utsläppshalter av föroreningar som möjligt samt att elda på ett sätt som minskar mängden farliga ämnen till luften. Läs mer på vår sida om vedeldning. Du kan även ställa bilen hemma när du har möjlighet samt se till att bilen inte står på tomgång. Läs gärna vilka regler som gäller för tomgångskörning.

Sidan uppdaterades 2019-07-10