Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Luften utomhus

  • Ingen giltig användare vald.

Luften i Hässleholm är förhållandevis god visar mätningar gjorda av Skånes Luftvårdsförbund. I Hässleholms tätort finns dock risk för höga halter av partiklar som kan ge negativa hälsoeffekter. Dessa partiklar kommer främst från vedeldning, men även från trafik och en mindre del från industrier.

Påverkar människors hälsa

Luftföroreningar påverkar människor genom bland annat ökade besvär av astma och ökad dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar. Den totala kostnaden för miljö- och hälsoeffekter på grund av föroreningar i luften uppskattas i Sverige årligen till miljardbelopp.


Hur kan du bidra?

Du kan själv bidra till att förbättra luftkvaliteten i kommunen genom att se till att din vedpanna eller kamin har så låga utsläppshalter av föroreningar som möjligt samt att elda på ett sätt som minskar mängden farliga ämnen till luften. Läs mer på vår sida om vedeldning. Du kan även ställa bilen hemma när du har möjlighet samt se till att bilen inte står på tomgång. Läs gärna vilka regler som gäller för tomgångskörning.

Sidan uppdaterades 2020-06-29