Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Legionella

  • Ingen giltig användare vald.

Legionellabakterier kan orsaka legionärssjuka och pontiacfeber. Risken att drabbas av legionella är liten men det finns anledning att vara vaksam.

Risk i dusch och bubbelpool

En vanlig orsak till spridning av legionella är att bakterien växt till i fastigheters vattenbehållare och ledningssystem. Bakterien växer till i temperaturintervallet 20°C till 45°C.

För att bli sjuk krävs det att bakterien kommer ner i lungorna. Smittrisken är störst från duschar, bubbelpooler och liknande, där man kan andas in vattenaerosoler som innehåller legionellabakterier.


Om du som boende misstänker felaktig temperatur på vattnet ska du i första hand kontakta din fastighetsägare. Om du inte är nöjd med fastighetsägarens bedömning kan du vända dig till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Förebyggande arbete

  • I behållare med stillastående vatten ska varmvattentemperaturen vara lägst 60°C.
  • Temperaturen på varmvattnet ska lägst vara 50°C vid tappställe. Vattnet får dock inte överstiga 65°C på grund av skållningsrisken.
  • Temperaturen på kallvattnet ska inte överstiga 20°C, för vid högre temperaturer ökar risken för bakterietillväxt.
  • Fastighetsägare bör ha rutiner för att regelbundet kontrollera temperaturen på både varm- och kallvatten.

Sidan uppdaterades 2020-09-15