Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Buller

Buller definieras som allt oönskat ljud. Bullerstörningar kan bland annat resultera i sömn- och koncentrationssvårigheter. Om du störs av buller ska du i första hand ta kontakt med den som orsakar bullret.

Vad är buller?

Allt oönskat ljud räknas som buller. Det kan vara ljud från trafik, fläktar, restauranger, skjutbanor, störande grannar eller djur.

Grundprincipen vid bullerstörningar är att den som bullrar eller har en verksamhet som bullrar, ansvarar för eventuell störning.

Vad gör jag om jag störs av buller?

  1. Ta kontakt med källan till bullret. Om det till exempel är en granne som spelar hög musik - försökt prata med din granne.
  2. Ta kontakt med din fastighetsägare.
  3. Om inget av ovanstående fungerar - ta kontakt med miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.


Sidan uppdaterades 2020-10-19 av Helén Clargården

  • Ingen giltig användare vald.