Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Hässleholm Miljö AB

Box 104
281 22 Hässleholm

Växel: 0451-26 82 00Miljökontoret

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 31

Skicka meddelande till:

Kompostering av hushållsavfall

  • Ingen giltig användare vald.

Du kan själv kompostera ditt organiska hushållsavfall (matrester, hushållspapper, blommor och liknande). En anmälan måste dock göras till miljökontoret innan du börjar kompostera.

Kompostering av annat organiskt avfall än trädgårdsavfall ska ske i skadedjurssäker behållar eller i gödselvårdsanläggning tillsammans med gödsel. För att en behållare ska vara skadedjurssäker krävs att hål eller springor i behållaren inte är större än 5 mm. Komposteringen ska ske utan att risker uppstår för människors hälsa eller miljön.

 

Trädgårdsavfall får komposteras på fastigheten utan att en anmälan har gjorts. 

 

Anmäl kompostering till miljökontoret

Anmälan om kompostering av organiskt avfallPDF (pdf, 154.6 kB) ska göras skriftligen till miljökontoret. För handläggningen tar miljökontoret ut en avgift på 452 kr.

 

Sophämtningsavgiften oförändrad

Enligt renhållningstaxan debiteras full avgift för sophämtningen även om du själv komposterar matavfall. Frågor om renhållningstaxan samt om praktiska frågor kring sophämtning och renhållning besvararas av kundtjänst hos Hässleholm Miljö ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, 0451-26 82 00.

 

Mer information

Sidan uppdaterades 2018-01-02 av Carina Westerlund

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube