Hässleholms kommun

Hässleholm Miljö AB

Box 104
281 22 Hässleholm

Växel: 0451-26 82 00Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50

Skicka meddelande till:

Kompostering av hushållsavfall

  • Ingen giltig användare vald.

Du kan själv kompostera ditt organiska hushållsavfall (matrester, hushållspapper, blommor och liknande). En anmälan måste dock göras till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen innan du börjar kompostera.

Kompostering av annat organiskt avfall än trädgårdsavfall ska ske i skadedjurssäker behållare eller i gödselvårdsanläggning tillsammans med gödsel. För att en behållare ska vara skadedjurssäker krävs att hål eller springor i behållaren inte är större än 5 mm. Komposteringen ska ske utan att risker uppstår för människors hälsa eller miljön.


Trädgårdsavfall får komposteras på fastigheten utan att en anmälan har gjorts. 


Anmäl kompostering till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Anmälan om kompostering av organiskt avfallPDF (pdf, 165 kB) ska göras skriftligen till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. Handläggningen för anmälan är kostnadsfri.


Sophämtningsavgiften oförändrad

Enligt renhållningstaxan debiteras full avgift för sophämtningen även om du själv komposterar matavfall. Frågor om renhållningstaxan samt om praktiska frågor kring sophämtning och renhållning besvararas av kundtjänst hos Hässleholm Miljö ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, 0451-26 82 00.


Mer information

Sidan uppdaterades 2020-02-03