Hässleholms kommun

Hässleholm Miljö AB

Box 104
281 22 Hässleholm

Växel: 0451-26 82 00Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50

Skicka meddelande till:

Hämtning av avfall

  • Ingen giltig användare vald.

Det är Hässleholm Miljö ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som ansvarar för avfallshämtningen i Hässleholms kommun.

Vit sopbil från Hässleholm Miljö.

Hässleholms Miljö hjälper till att ta hand om ditt avfall.

Uppehåll i hämtning

Om du inte nyttjar din bostad under en längre tid kan du ansöka om uppehåll i avfallshämtning hos miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. För att använda e-tjänsten krävs mobilt BankID. Om du inte har sådant kan någon annan med BankID vara ditt ombud. Du kan även söka för ett företag med ditt personliga BankID. Behöver du istället en blankett vänd dig till miljöavdelningen, se kontaktruta ovan.


Sök uppehåll i hämtning via e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Uppehåll i avfallshämtning medges för maximalt två år per ansökningstillfälle. Om du önskar ha ett längre uppehåll måste du lämna in en ny ansökan. Ett abonnemang startas automatiskt efter beviljad periods slut. För handläggningen tar miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen ut en avgift på 520 kr.


Krav för uppehåll

För att du ska kunna få uppehåll i hämtning av kärlavfall krävs att fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid om minst sex månader (permanentbostad) respektive tolv månader (fritidshus).


Nyttjande av en fastighet innebär boende med övernattning eller annan vistelse på fastigheten som kan liknas vid boende även om övernattning inte sker. Fastigheten får därmed endast besökas kortare stunder för tillsyn för att uppehåll i avfallshämtning ska beviljas.


Exempel på orsaker till uppehåll i hämtning:

  • Vistelse på annan ort
  • Huset står öde
  • Dödsbo
  • Renovering (observera att ingen övernattning får ske)


För att du ska kunna få uppehåll i hämtning av slam från permanentbostad och fritidshus krävs att fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid om minst tolv månader. Observera att enligt renhållningsföreskrifternalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ska tömning ske senast en månad före uppehåll i hämtning av slam.

Grundavgift debiteras alltid

Även om du beviljas uppehåll i hämtning av kärlavfall kommer du att debiteras en årlig grundavgift. Grundavgiften tas ut för att det ska vara möjligt att lämna avfall på kommunens olika återvinningscentraler. Grundavgiften är 1 150 kr (en- och tvåbostadshus) respektive 850 kr (fritidshus) per fastighet år 2020. Frågor om renhållningstaxanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samt om praktiska frågor kring sophämtning och renhållning besvaras av kundtjänst för Hässleholm Miljö ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på telefonnummer 0451-26 82 00.

Sidan uppdaterades 2020-07-27