Hässleholms kommun

Hässleholm Miljö AB

Box 104
281 22 Hässleholm

Växel: 0451-26 82 00Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50

Skicka meddelande till:

Farligt avfall

Batterier, sprayflaskor som inte är tomma och målarfärg är exempel på avfall som är farligt. Felaktig hantering av denna typ av avfall kan utgöra en stor risk för skada på människa och miljö. Det är därför viktigt att inte blanda det med annat avfall. Några av de egenskaper som utmärker farligt avfall är att det kan var giftigt, cancerframkallande, frätande, fosterskadande, ekotoxiskt, smittförande eller brandfarligt.

Gamla förpackningar med farligt avfall.

Farligt avfall hämtas gratis hemma hos dig om det får plats i din miljöbox. Du kan också lämna farligt avfall på en återvinningscentral. Det bra om så många flaskor och burkar som möjligt är märkta med vad de innehåller. Det förenklar sorteringen och minskar riskerna för både personal och miljö.


Om du känner dig osäker på om ditt avfall är farligt eller inte, använd gärna sorteringsguiden på Hässleholm Miljö AB:s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades 2018-03-16