Hässleholms kommun

Hässleholm Miljö AB

Box 104
281 22 Hässleholm

Växel: 0451-26 82 00Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50

Skicka meddelande till:

Avfall och återvinning

Det kommunala bolaget Hässleholm Miljö ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  ansvarar för avfallshämtningen i kommunen. Hässleholm Miljö AB sköter även avfallsbehandling och återvinning av avfall från hushåll, industrier och andra verksamheter i kommunen.

Soptunnor med olika fack.

Tack för att du sorterar ditt avfall i fyrfackskärlen!

Har du frågor angående sophämtning, källsortering och återvinningscentraler är du välkommen att kontakta Hässleholm Miljö AB:s kundtjänst på nummer 0451-26 82 00.

Undantag i renhållningsföreskrifterna

Vissa dispenser, ansökningar och anmälningar som gäller avfall, hanterar miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. När det gäller slam och latrin kan du till exempel ansöka om förlängt hämtningsintervall för din slamavskiljare eller anmäla att du själv ska ta hand om latrin.


Om du inte nyttjar din bostad under en längre tid kan du ansöka om uppehåll i avfallshämtning hos miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. Detta gäller både kärlavfall och slam.


Sök uppehåll i hämtning via e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Vill du själv kompostera ditt organiska hushållsavfall (matrester, hushållspapper, blommor och liknande) behöver du göra en anmälan till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.


Sidan uppdaterades 2020-08-20