Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Hässleholm Miljö AB

Box 104
281 22 Hässleholm

Växel: 0451-26 82 00


 

Miljökontoret

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 31

Skicka meddelande till:

Avfall och återvinning

Det kommunala bolaget Hässleholm Miljö ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  ansvarar för avfallshämtningen i kommunen. Hässleholm Miljö AB sköter även avfallsbehandling och återvinning av avfall från hushåll, industrier och andra verksamheter i kommunen.

Tre soptunnor på rad vid landsväg.

Har du frågor angående sophämtning, källsortering och återvinningscentraler är du välkommen att kontakta Hässleholm Miljö AB:s kundtjänst på nummer 0451-26 82 00.

Undantag i renhållningsföreskrifterna

Vissa dispenser, ansökningar och anmälningar som gäller avfall hanterar miljökontoret. När det gäller slam och latrin kan du till exempel ansöka om förlängt hämtningsintervall för din slamavskiljare eller anmäla att du själv ska ta hand om latrin.

 

Om du inte nyttjar din bostad under en längre tid kan du ansöka hos miljökontoret om uppehåll i avfallshämtning. Detta gäller både kärlavfall och slam.

 

Vill du själv kompostera ditt organiska hushållsavfall (matrester, hushållspapper, blommor och liknande) behöver du göra en anmälan till miljökontoret.

 

Sidan uppdaterades 2018-11-12 av Kenneth Englund

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun