Hässleholms kommun

Kungörelsedelgivning - Naturreservatet Lur

Sökes för delgivning: Ägare och nyttjanderättsinnehavare inom föreslagna utvidgning av och ändrade föreskrifter och undantag samt tillagt syfte för naturreservatet Lur i Hässleholms kommun. Handlingarna berör följande fastigheter: Lur 3:63, del av Lur 1:45, 3:15 och 4:16 samt del av Piparp 1:4 i Hässleholms kommun samt innehavare av inskrivna rättigheter inom området.

Ägare och innehavare av särskild rätt till mark inom det aktuella området och som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 6 oktober 2023.

Uppdaterad: